Wine to Web

Általános szerződési feltételek

Wine to Web

Általános üzlet
feltételek

Wine to Web e.U.
FN: 506771
Marian Staudt, B.A.Webgasse 43/6D
1060 BécsAusztria

E-mail: post@winetoweb.net
Tel.: +43 665 652863 45

 1. Érvényesség, szerződéskötés

1.1 Wine to Web e.U. (a továbbiakban: Wine to Web vagy az Ügynökség),


Webgasse 43/6D
1060 BécsA Wine to Web e.U. (a továbbiakban: Wine to Web vagy az Ügynökség), Webasse/6D 1060 Bécs, egy reklámügynökség, amely szolgáltatásokat nyújt a honlapkészítés, az online áruházkészítés, a reklám és az (online és offline) marketing, valamint a termékek értékesítéséhez szükséges szoftvermegoldások területén. A bolt szoftverét az interneten keresztül bocsátják a felhasználók rendelkezésére.

1.1 A Wine to Web e.U. reklámügynökség (a továbbiakban: “Ügynökség/Wine to Web”) kizárólag az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) alapján nyújtja szolgáltatásait. Ezek az ügynökség és az ügyfél közötti valamennyi jogviszonyra vonatkoznak, még akkor is, ha nem történik rájuk kifejezett utalás. Az ÁSZF kizárólag a vállalkozókkal fennálló jogviszonyokra, azaz a B2B-re vonatkozik.

1.2 Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az összes szolgáltatást, a weboldalak és webáruházak létrehozását, valamint az áruházi szoftverek használatát a szoftvervásárló által, és szerves részét képezik az ügyfelek és a Wine to Web között létrejött valamennyi megrendelésnek és szerződésnek.

1.3 Minden esetben a szerződéskötés időpontjában érvényes változat az irányadó. Az ettől való eltérések, valamint az ügyféllel kötött egyéb kiegészítő megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat az ügynökség írásban megerősíti.

1.4 Az ÁSZF módosításairól az ügyfelet értesíteni kell, és azokat elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél 14 napon belül írásban nem emel kifogást a módosított ÁSZF ellen; az ügyfelet az értesítésben kifejezetten tájékoztatni kell a hallgatás jelentőségéről és a konkrétan módosított kikötésekről. Ez a hozzájárulás fikciója nem vonatkozik az alapvető szolgáltatási tartalmak és díjak megváltoztatására.

1.5 Minden esetben a szerződéskötés időpontjában érvényes változat az irányadó. Az ettől való eltérések, valamint az ügyféllel kötött egyéb kiegészítő megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat az ügynökség írásban megerősíti.

1.6 A megrendelő esetleges üzleti feltételeit nem fogadjuk el, még akkor sem, ha azok ismertek, kivéve, ha egyedi esetekben kifejezetten írásban másként állapodtak meg. Az Ügynökség kifejezetten tiltakozik az Ügyfél általános szerződési feltételei ellen. Az Ügyfél ÁSZF-je ellen az Ügynökségnek nem kell további kifogást emelnie.

1.7 Az ÁSZF módosításairól az ügyfelet értesíteni kell, és azok elfogadottnak tekintendők, ha az ügyfél 14 napon belül írásban nem emel kifogást a módosított ÁSZF ellen; az ügyfelet az értesítésben kifejezetten tájékoztatni kell a hallgatás jelentőségéről és a konkrétan módosított kikötésekről. Ez a hozzájárulás fikciója nem vonatkozik az alapvető szolgáltatási tartalmak és díjak megváltoztatására.

1.8 Az ÁSZF bármikor módosítható. Az új ÁSZF-et közölni kell az ügyféllel, és azt elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél 14 napon belül írásban nem emel kifogást a módosított ÁSZF ellen; az ügyfelet az értesítésben kifejezetten tájékoztatni kell a hallgatás jelentőségéről és a konkrétan módosított kikötésekről. Ez a hozzájárulás fikciója nem vonatkozik az alapvető szolgáltatási tartalmak és díjak megváltoztatására.

1.9 Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek, ez nem érinti a többi rendelkezés és az ezek alapján kötött szerződések kötelező jellegét. Az érvénytelen rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll a jelentéséhez és céljához.

1.10 Az Ügynökség ajánlatai, szolgáltatásai és a bolti szoftvermegoldások változhatnak és nem kötelező érvényűek.

 1. Közösségi média csatornák, keresőmotoros hirdetések és egyéb szolgáltatók:

Az ügynökség a megrendelés leadása előtt kifejezetten felhívja az ügyfél figyelmét, hogy a “közösségi média csatornák” (pl. Facebook, a továbbiakban: “szolgáltatók”), a keresőmotorok (pl. Google, Bing stb.), valamint egyéb szolgáltatók (pl. magazinok) a felhasználási feltételeikben fenntartják a jogot, hogy a hirdetéseket és megjelenéseket bármilyen okból elutasítsák vagy eltávolítsák. Ennek megfelelően a szolgáltatók nem kötelesek továbbítani a tartalmakat és információkat a felhasználóknak. Ezért fennáll annak az ügynökség által nem kalkulálható kockázata, hogy a hirdetéseket és megjelenéseket indoklás nélkül eltávolítják. Egy másik felhasználó panasza esetén a szolgáltatóknak lehetőségük van ellenvéleményt tenni, de ebben az esetben is azonnal eltávolítják a tartalmat. Ebben az esetben az eredeti, törvényes állapot helyreállítása eltarthat egy ideig. Az ügynökség a szolgáltatók ezen felhasználási feltételei alapján dolgozik, amelyekre nincs ráhatása, és az ügyfél megrendelését is ezek alapján határozza meg. A megrendelés leadásával az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jelen Felhasználási feltételek (társ)meghatározzák a szerződéses jogokat és kötelezettségeket. Az Ügynökség a legjobb tudása szerint kívánja végrehajtani az Ügyfél megbízását, és betartani a “Közösségi média csatornák” irányelveit. A jelenleg érvényes felhasználási feltételek és az egyes felhasználók egyszerű lehetősége miatt azonban, hogy a jogsértésekre hivatkozzanak, és így elérjék a tartalom eltávolítását, az ügynökség nem tudja garantálni, hogy a megrendelt kampány is bármikor visszakereshető lesz.

 1. Tervkészítés nyomtatási feladatokhoz

3.1 Az Ügynökség felajánlja, hogy az Ügyfelek számára elkészíti a nyomtatási megrendelések (pl.: címkék, újsághirdetések, csomagolások stb.) tervezését. A Wine to Web nem vállal felelősséget a nyomtatási szolgáltatóért, a harmadik fél szolgáltató szállítási idejéért és magáért a nyomtatási eredményért. A Wine to Web csak a designt fejleszti. Az ügyfél viseli az általa kezdeményezett adatátvitel költségeit.

3.2 A Vállalkozó nem vállal felelősséget vagy garanciát az átviteli hibákért. Az ügyfélnek azonnal ellenőriznie kell a továbbított adatok helyességét.

 1. Szoftveres szolgáltatások: Ellátás, rendelkezésre állás, karbantartási munkák, hibák

4.1 A Wine to Web különböző bolti rendszereket hoz létre, és népszerű bolti megoldásokkal is együttműködik (pl. WooCommerce, Shopify stb.). Ezen és más szolgáltatók esetében a Wine to Web nem vállal felelősséget a karbantartási munkákért, hibákért és egyéb meghibásodásokért, valamint a meghibásodásokért és egyéb problémákért.

4.2 A Wine to Web a minden esetben kiválasztott bolti rendszert a minden esetben megállapított áron állítja be. A borászatoknak szánt bolti megoldással a vásárló önállóan adhatja meg termékeit, és az adott bolti megoldást a nap 24 órájában és a hét minden napján használhatja az interneten keresztül, feltéve, hogy nincsenek fennakadások. Az üzlet használatához szükséges internetkapcsolat az ügyfél felelőssége. A Wine to Web nem vállal felelősséget az esetleges fennakadásokért és internetkiesésekért. A különböző bolti megoldások esetleges leállása nem jár árcsökkentéssel. A hibákat írásban, e-mailben kell bejelenteni az alábbi címre support@winetoweb.net jelenteni kell. Meghibásodás esetén az ügyfél köteles ellenőrizni saját felelősségi körét (adatok helyes és teljes körű bevitele, internetkapcsolat). Hiba esetén (hiba a bolt rendszerében) a Wine to Web kapcsolatba lép az érintett harmadik fél szolgáltatóval. A Wine to Web nem vállal felelősséget a harmadik fél szolgáltatók által okozott leállásokért, és a díj nem csökken. Hasonlóképpen, az ügynökség nem vállal felelősséget az esetleges leállásokért, amelyek a bolti rendszer harmadik fél szolgáltatók általi továbbfejlesztése miatt következnek be.

4.3 A Wine to Web különböző bolti rendszereket kínál. Az egyedi szervezeti koncepciók és programok kidolgozása az ügyfél által teljes körűen rendelkezésre bocsátott kötelező információk, dokumentumok és segédletek típusának és terjedelmének megfelelően történik. Ez magában foglalja a gyakorlati vizsgálati adatokat, valamint a megfelelő mértékű vizsgálati eszközöket is, amelyeket az ügyfél köteles időben, rendes munkaidőben és saját költségén rendelkezésre bocsátani. Ha az ügyfél már éles üzemben dolgozik a tesztelésre biztosított kiszolgálón, az éles adatok biztonsági mentése az ügyfél felelőssége.

4.4 Az egyes bolti rendszerek, szolgáltatások és weboldalak létrehozásának alapja az írásbeli szolgáltatási leírás, amelyet a Vállalkozó készít el, vagy a Megrendelő a rendelkezésére bocsátott dokumentumok és információk alapján költségkalkuláció ellenében biztosít. Ezt a teljesítményleírást a Megbízó ellenőrzi a helyesség és teljesség szempontjából, és a Megbízó jóváhagyja. A később felmerülő módosítási igények külön menetrendi és ármegállapodásokhoz vezethetnek.

4.5 Az egyedileg létrehozott szoftverek vagy üzletadaptációk esetében az Ügyfélnek legkésőbb két héttel a szállítást követően el kell fogadnia az adott csomagot. Ezt az ügyfél jegyzőkönyvben erősíti meg. (A 4.2. pontban megadott vizsgálati adatok alapján a vállalkozó által elfogadott teljesítményspecifikáció alapján ellenőrizni kell a helyességet és a teljességet). Ha az ügyfél a négyhetes időszakot a program elfogadása nélkül hagyja eltelni, a leszállított szolgáltatás, weboldal, üzletrendszer vagy szoftver az említett időszak végnapján elfogadottnak tekintendő. Ha a szoftvert az Ügyfél éles üzemben használja, a szolgáltatás, a weboldal, az online áruház, a szoftver minden esetben elfogadottnak minősül.

A felmerülő hibákat, azaz az írásban elfogadott szolgáltatási leírástól való eltéréseket a Megrendelőnek megfelelő dokumentációval kell jelentenie a Vállalkozónak, aki igyekszik a lehető leggyorsabban orvosolni a hibákat. Ha jelentős, írásban bejelentett hibák vannak, azaz a valós üzem nem indítható vagy nem folytatható, a hibák kijavítása után új átvételre van szükség.

Az Ügyfél nem jogosult a szoftver átvételének megtagadására lényegtelen hibák miatt.

4.6 Könyvtári (standard) programok megrendelésekor az ügyfél a megrendeléssel megerősíti, hogy tisztában van a megrendelt programok szolgáltatási körével.

4.7. Amennyiben a munka során kiderül, hogy a megrendelés teljesítése a teljesítési specifikációnak megfelelően ténylegesen vagy jogilag lehetetlen, a Vállalkozó köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ha a Megrendelő nem módosítja az előírásokat vagy nem teremti meg a kivitelezés lehetővé tételének feltételeit, a Vállalkozó megtagadhatja a kivitelezést. Ha a teljesítés lehetetlensége a Megrendelő mulasztásából vagy a Megrendelő által a specifikáció utólagos megváltoztatásából ered, a Vállalkozó jogosult elállni a megrendeléstől. A vállalkozó addigi munkájával kapcsolatban felmerült költségeket és kiadásokat, valamint a bontási költségeket a megrendelő megtéríti.

4.8 A programhordozók, dokumentációk és szolgáltatásleírások minden küldése az Ügyfél költségére és kockázatára történik. Az ügyfél által kért további képzések és magyarázatok külön kerülnek kiszámlázásra. Biztosítást csak az ügyfél kérésére nyújtanak.

4.9 Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a “fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségéről szóló szövetségi törvény (BGStG) értelmében vett akadálymentes kialakítás (weboldalak, webáruházak)” nem része az ajánlatnak, kivéve, ha ezt az Ügyfél külön/egyedül kérte. Ha az akadálymentes kialakításról nem született megállapodás, a Megbízó feladata, hogy a Szövetségi Fogyatékossági Egyenlőségi Törvény tekintetében felülvizsgálja a teljesítés megengedhetőségét. Hasonlóképpen, az Ügyfél köteles az általa szolgáltatott tartalmat jogi elfogadhatósága szempontjából felülvizsgálni, különösen a versenyjogi, védjegyjogi, szerzői jogi és közigazgatási jogszabályok alapján. A Vállalkozó nem felel a tartalom jogi elfogadhatóságáért enyhe gondatlanság esetén vagy a Megrendelő figyelmeztetési kötelezettségének teljesítését követően, ha a tartalom a Megrendelő által lett meghatározva.

 1. Üzlet beállítása és támogatása

5.1 Az ügyfél által választott adott bolti megoldás meghatározott lépéseket igényel. A WooCommerce, Shopify stb. webáruház megoldása követi az adott szolgáltatók vonatkozó irányelveit. A borászatoknak szánt kiegészítő boltmegoldás egy már meglévő weboldalhoz kínál boltot. A kötelező regisztráció a digitális Regisztrációs űrlap végrehajtásra kerül. A regisztráció során kötelező elfogadni az ÁSZF-et és az AV szerződést, különben a Wine to Web nem fogadja el a regisztrációt. A vásárló ezután e-mailben meghívót kap, és a linken keresztül bejelentkezhet, és megadhatja a termékeket. Az ügyfél maga felelős annak ellenőrzéséért, hogy saját weboldala kompatibilis-e a webáruház rendszerével, és ő felel az integrációért. Konzultációt követően és egyeztetett áron a Wine to Web átveheti az integrációt.

5.2 Kérdések, problémák vagy további visszajelzések esetén az Ügyfél e-mailben küldhet kérést a következő címre
support@winetoweb.net
póz. A Wine to Web a lehető leghamarabb válaszol a megkeresésre.

 1. Koncepció és ötletvédelem

Ha a potenciális ügyfél már előzetesen felkérte az ügynökséget egy koncepció elkészítésére, és az ügynökség a fő szerződés megkötése előtt eleget tesz ennek a felkérésnek, a következő rendelkezést kell alkalmazni:

6.1 A potenciális Ügyfél és az Ügynökség már a meghívás és a meghívás Ügynökség általi elfogadása révén szerződéses kapcsolatba (“Pályázati szerződés”) lép. Ez a szerződés szintén az ÁSZF-en alapul.

6.2 A potenciális ügyfél tudomásul veszi, hogy az ügynökség már a koncepció kidolgozásával költségigényes előzetes szolgáltatásokat nyújt, bár ő maga még nem vállalt semmilyen szolgáltatási kötelezettséget.

6.3 A koncepció nyelvi és grafikai részeiben a szerzői jog védelme alá tartozik, amennyiben ezek elérik a mű szintjét. A potenciális ügyfél nem használhatja fel vagy szerkesztheti ezeket a részeket az ügynökség beleegyezése nélkül, már csak a szerzői jog miatt sem.

6.4 A koncepció olyan, a reklámozással kapcsolatos ötleteket is tartalmaz, amelyek nem érik el a mű szintjét, és így nem élvezik a szerzői jog védelmét. Ezek az ötletek minden kreatív folyamat kezdetén állnak, és úgy határozhatók meg, mint mindannak a gyújtó szikrája, amit később létrehoznak, és így a marketingstratégia eredete. Ezért a koncepció azon elemeit védik, amelyek sajátosak és a marketingstratégiának jellegzetes jelleget kölcsönöznek. Különösen a reklámszlogenek, reklámszövegek, grafikák és illusztrációk, reklámanyagok stb. minősülnek e megállapodás értelmében vett ötletnek, még akkor is, ha nem érik el a mű szintjét.

6.5 A potenciális Ügyfél vállalja, hogy az Ügynökség által a koncepció keretében bemutatott kreatív reklámötleteket a később megkötendő főszerződés korrekcióján kívül nem hasznosítja vagy hasznosította, illetve nem használja vagy használta fel ezeket a kreatív reklámötleteket.

6.6. Ha a potenciális ügyfél úgy véli, hogy az Ügynökség olyan ötleteket terjesztett elé, amelyekkel már a bemutatót megelőzően is előállt, erről a bemutató napjától számított 14 napon belül e-mailben értesíti az Ügynökséget, olyan bizonyítékokra hivatkozva, amelyek lehetővé teszik az időrendi hozzárendelést. A bizonyítási teher a következőkre vonatkozik.

6.7 Ellenkező esetben a szerződő felek feltételezik, hogy az Ügynökség a potenciális Ügyfél számára új ötletet mutatott be. Ha az ötletet az ügyfél felhasználja, akkor feltételezhető, hogy az ügynökség érdemessé vált a folyamatban.

6.8 A potenciális megrendelő az e pont szerinti kötelezettségei alól ésszerű kártérítés és 20% HÉA megfizetésével mentesülhet. A mentesség csak akkor lép hatályba, ha az Ügynökség megkapta az ellentételezés teljes összegét.

 1. A szolgáltatások terjedelme, a megrendelés feldolgozása és az ügyfél együttműködési kötelezettségei

7.1 A nyújtandó szolgáltatások köre az ügynökségi szerződésben szereplő szolgáltatási leírásból vagy az ügynökség által adott megrendelés visszaigazolásából, valamint az esetleges tájékoztató jegyzőkönyvből (“ajánlati dokumentáció”) következik. A szolgáltatás tartalmának utólagos módosításához az ügynökség írásbeli megerősítése szükséges. Az ügyfél által meghatározott kereteken belül az ügynökség a megbízás teljesítése során szabadon tervezhet.

7.2 Az ügynökség által nyújtott valamennyi szolgáltatást (különösen az előzetes vázlatokat, vázlatokat, végleges grafikákat, ecsetnyomásokat, tervrajzokat, másolatokat, színes nyomatokat és elektronikus fájlokat) az ügyfélnek ellenőriznie kell, és az ügyfélnek a kézhezvételtől számított három munkanapon belül jóvá kell hagynia. Ezen időszaknak a megrendelő visszajelzése nélküli lejárta után úgy kell tekinteni, hogy a megrendelő jóváhagyta azokat.

7.3 Az Ügyfél köteles időben és hiánytalanul az Ügynökség rendelkezésére bocsátani a szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi információt és dokumentumot. Az ügyfél felelős az adatok és az adókulcsok pontosságáért, és a vásárló köteles írásban megadni a Webnek a vásárlóra vonatkozó, az egyes termékekre vonatkozó adókulcsokat a webáruház létrehozásakor. Tájékoztatja őket minden olyan körülményről, amely a megbízás végrehajtása szempontjából fontos, még akkor is, ha ezek csak a megbízás végrehajtása során válnak ismertté. Az ügyfél viseli az abból eredő költségeket, hogy az ügynökségnek a hibás, hiányos vagy utólagosan módosított információi miatt meg kell ismételni vagy késleltetni kell a munkát. Az ebből eredő károkat és következményes károkat (pl.: más projektek késése) a megrendelő viseli.

7.4 A megrendelő köteles továbbá ellenőrizni a megrendelés teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott dokumentumokat (fényképek, logók stb.) a szerzői jogok, védjegyjogok, címkézési jogok vagy harmadik személyek egyéb jogai tekintetében (jogtisztázás), és garantálja, hogy a dokumentumok nem tartalmaznak harmadik személyek jogait, és ezért a tervezett célra felhasználhatók. Az Ügynökség nem felel pusztán könnyű gondatlanság esetén vagy a figyelmeztetési kötelezettségének teljesítését követően – minden esetben az Ügyféllel való belső kapcsolatban – a rendelkezésre bocsátott dokumentumok által harmadik fél ilyen jogainak megsértése miatt. Ha egy harmadik fél ilyen jogsérelem miatt az Ügynökséggel szemben igényt támaszt, az Ügyfél köteles az Ügynökséget kártalanítani és mentesíteni; az Ügyfél köteles az Ügynökséget kártalanítani minden olyan hátrányért, amely az Ügynökségnél egy harmadik fél igénye miatt felmerül, különösen a megfelelő jogi képviselet költségeiért. Az ügyfél vállalja, hogy támogatja az ügynökséget a harmadik fél által támasztott igényekkel szembeni védekezésben. Az ügyfél köteles az ügynökség rendelkezésére bocsátani az e célból szükséges valamennyi dokumentumot, anélkül, hogy erre felszólítanák.

7.5 Az ügyfél vállalja, hogy a Wine to Web által nyújtott szolgáltatásokkal (pl. weboldal, online boltok) semmilyen módon nem él vissza, illetve nem engedi, hogy harmadik személyek visszaéljenek velük. Az ügyfél felelőssége, hogy ne tegyen közzé illegális tartalmat.

7.6. Az ügyfél a bolti rendszertől és a megállapodástól függően maga viszi be termékeit a bolti rendszerbe, vagy az adott esetben megállapított árnak megfelelően, a megfelelő adókulccsal helyesen listázza azokat az ügynökség számára. A helyes adókulcsért kizárólag az ügyfél és a szoftver felhasználója felelős. Az ügyfél által megadott információk, a kép és a szerzői jogok, az adókulcsok helyessége teljes mértékben az ügyfél felelőssége.

 1. Harmadik fél szolgáltatásai / harmadik fél megbízása

8.1. Az Ügynökség jogosult saját belátása szerint a szolgáltatást maga elvégezni, a szerződés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésében illetékes harmadik személyeket megbízottként igénybe venni és/vagy az ilyen szolgáltatásokat helyettesíteni (“harmadik fél szolgáltatása”).

8.2. A külső szolgáltatás keretében harmadik személyek megbízása vagy az Ügyfél saját nevében, vagy az Ügyfél nevében történik, ez utóbbi az Ügyfél előzetes tájékoztatását követően. Az Ügynökségnek gondosan ki kell választania ezt a harmadik felet, és biztosítania kell, hogy az rendelkezik a szükséges szakmai képesítéssel.

8.3. A megrendelő harmadik személyekkel szemben olyan kötelezettségeket vállal, amelyeket a megrendelőnek megneveztek, és amelyek a szerződés időtartamán túlmutatnak. Ez kifejezetten vonatkozik az ügynöki megállapodás alapos okból történő felmondása esetén is.

 1. Dátumok

9.1 A megadott szállítási vagy teljesítési határidők csak hozzávetőlegesek és nem kötelező érvényűek, kivéve, ha kifejezetten kötelező érvényűnek tekintjük őket. A kötelező érvényű kinevezéseket írásban kell rögzíteni vagy az ügynökségnek írásban meg kell erősítenie.

9.2. Ha az Ügynökség szállítása/szolgáltatása olyan okból késik, amelyért nem felelős, például vis maior és egyéb előre nem látható, ésszerű eszközökkel nem elhárítható események miatt, a teljesítési kötelezettségeket az akadály időtartamára és mértékéig fel kell függeszteni, és a határidőket ennek megfelelően meg kell hosszabbítani. Ha az ilyen késedelem két hónapnál tovább tart, az Ügyfél és az Ügynökség jogosult a szerződéstől elállni.

9.3. Ha az Ügynökség késedelembe esik, az Ügyfél csak akkor állhat el a szerződéstől, ha az Ügynökségnek írásban ésszerű, legalább 14 napos türelmi időt biztosított, és ez a határidő eredménytelenül eltelt. Az ügyfélnek a teljesítés elmaradása vagy késedelme miatt fennálló kártérítési igényei kizártak, kivéve a szándékosság vagy súlyos gondatlanság bizonyítása esetén.

 1. Korai felmondás

10.1 Az ügynökség jogosult a szerződést fontos okokból azonnali hatállyal felbontani. Megalapozott oknak minősül különösen, ha

 1. a) a szolgáltatás teljesítése az ügyfélnek felróható okból lehetetlenné válik, vagy a 14 napos türelmi idő kitűzése ellenére tovább késik;
 2. b) az ügyfél a 14 napos türelmi időt biztosító írásbeli figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a jelen szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit, például az esedékes összeg megfizetését vagy az együttműködési kötelezettségeket.
 3. c) az ügyfél hitelképességével kapcsolatban megalapozott aggályok merülnek fel, és az ügyfél az Ügynökség kérésére nem fizet előleget, vagy nem nyújt megfelelő biztosítékot az Ügynökség teljesítése előtt;

10.2 Az ügyfél jogosult a szerződést fontos okból, türelmi idő kitűzése nélkül felbontani. Alapos oknak minősül különösen, ha az Ügynökség a szerződésszegés orvoslására adott legalább 14 napos ésszerű türelmi idővel ellátott írásbeli figyelmeztetés ellenére továbbra is megsérti e szerződés lényeges rendelkezéseit.

 1. Díj

11.1 Eltérő megállapodás hiányában az ügynökség díjigénye minden egyes szolgáltatásra vonatkozóan akkor keletkezik, amikor azt teljesítették. Az Ügynökség jogosult előleget kérni a költségei fedezésére. A 10 000 eurós (éves) költségvetésű vagy hosszabb időre szóló megrendelésektől kezdve az ügynökség jogosult időközi vagy előlegszámlát kiállítani, illetve előlegfizetést kérni.

11.2 A díj nettó díjnak minősül, amelyhez a törvényes mértékű HÉA-t is hozzáadják. Egyedi megállapodás hiányában az Ügynökség a nyújtott szolgáltatásokért és a szerzői jogi és védjegyjogi felhasználási jogok átruházásáért a piacon szokásos összegű díjra jogosult.

11.3 Az ügynökség minden olyan szolgáltatását, amelyet a megállapított díj kifejezetten nem fedez, külön kell díjazni. Az Ügynökségnél felmerülő valamennyi készpénzkiadást az Ügyfél megtéríti.

11.4 Az ügynökség költségbecslései nem kötelező érvényűek. Ha előre látható, hogy a tényleges költségek több mint 15%-kal meghaladják az Ügynökség által írásban becsült költségeket, az Ügynökség felhívja az Ügyfél figyelmét a magasabb költségekre. A költségtúllépést a megrendelő által jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a megrendelő az értesítéstől számított három munkanapon belül írásban nem emel kifogást, és ezzel egyidejűleg költséghatékonyabb alternatívákat mutat be. Ha a költségtúllépés legfeljebb 15 %, külön értesítésre nincs szükség. Ez a költségbecslés túllépése az Ügyfél által kezdettől fogva jóváhagyottnak tekintendő.

11.5 Ha az ügyfél az ügynökség bevonása nélkül egyoldalúan megváltoztatja vagy megszünteti a megrendelt munkát – az ügynökség által nyújtott folyamatos egyéb támogatás sérelme nélkül -, az ügyfél köteles az ügynökséget az addig nyújtott szolgáltatásokért a díjmegállapodásnak megfelelően kártalanítani, és minden felmerült költséget megtéríteni. Hacsak a felmondás nem az Ügynökség súlyosan gondatlan vagy szándékos kötelességszegése miatt történik, az Ügyfél köteles továbbá az Ügynökségnek megtéríteni a megbízásért megállapított teljes díjat (jutalékot), amivel az AGBG 1168. §-a szerinti beszámítási díjazás kizárt. Továbbá az Ügynökséget kártalanítani kell és mentesíteni kell harmadik felek, különösen az Ügynökség vállalkozói által benyújtott igényekkel szemben. A díj kifizetésével az ügyfél nem szerez semmilyen felhasználási jogot a már elvégzett munkára, hanem a nem teljesített koncepciókat, tervezeteket és egyéb dokumentumokat haladéktalanul vissza kell juttatni az ügynökségnek.

11.6 A megadott árak a Vállalkozó székhelyén vagy irodájában értendők. A programszállítók, áruszállítók, bolti megoldások (pl.: Shopify, WooCommerce), harmadik fél szolgáltatók (pl.: nyomtatók stb.) költségei, valamint az esetleges szerződéses díjak külön kerülnek kiszámlázásra.

11.7 Minden egyéb szolgáltatás (szervezési tanácsadás, programozás, képzés, átalakítási támogatás, telefonos tanácsadás stb.) esetében a munka mennyisége a szolgáltatás nyújtásának napján érvényes díjszabás szerint kerül kiszámlázásra. A szerződéses ár alapjául szolgáló időbeli ráfordítástól való eltéréseket, amelyekért a Vállalkozó nem felelős, a tényleges felmerülés szerint kell elszámolni.

11.8. Az utazási, napidíj és éjszakai pótlék költségeit külön kell kiszámlázni az Ügyfélnek a vonatkozó díjszabás szerint. Az utazási idő munkaidőnek minősül.

 1. Fizetés, tulajdonjog fenntartása

12.1 A díj a számla kézhezvételekor azonnal és levonás nélkül esedékes, kivéve, ha egyedi esetekben írásban külön fizetési feltételekről állapodtak meg. Ez vonatkozik az összes készpénzkiadás és egyéb költség továbbszámlázására is. Az Ügynökség által szállított áruk a díjazás teljes kifizetéséig az Ügynökség tulajdonában maradnak, beleértve az összes járulékos kötelezettséget is.

12.2 Az ügyfél fizetési késedelme esetén a törvényes késedelmi kamatot kell alkalmazni az üzleti ügyletekre vonatkozó kamatláb szerint. Továbbá, fizetési késedelem esetén az ügyfél vállalja, hogy megtéríti az Ügynökségnek a felmerült emlékeztető és behajtási költségeket, amennyiben azok a megfelelő jogi lépésekhez szükségesek. Ez mindenesetre magában foglalja a két emlékeztető költségét a szokásos összegben, amely jelenleg emlékeztetőnként legalább 20,00 €, valamint a behajtással megbízott ügyvéd emlékeztető levelét. A további jogok és követelések érvényesítését ez nem érinti.

12.3 Az Ügyfél fizetési késedelme esetén az Ügynökség jogosult az Ügyféllel kötött egyéb szerződések alapján nyújtott valamennyi szolgáltatás és részszolgáltatás azonnali kifizetését követelni.

12.4 Továbbá az Ügynökség nem köteles további szolgáltatásokat nyújtani a kintlévőség kiegyenlítéséig (visszatartási jog). A javadalmazási kötelezettség változatlanul fennáll.

12.5 Ha részletfizetésben állapodtak meg, az Ügynökség fenntartja a jogot, hogy a teljes fennálló tartozás azonnali kifizetését követelje abban az esetben, ha a részösszegek vagy járulékos követelések nem kerülnek időben kifizetésre (előrehozott veszteség).

12.6 Az Ügyfél nem jogosult saját követeléseit az Ügynökség követeléseivel szemben beszámítani, kivéve, ha az Ügyfél követelését az Ügynökség írásban elismerte, vagy azt a bíróság megállapította.

 1. Tulajdonjogok és szerzői jog

13.1 Az Ügynökség által nyújtott valamennyi szolgáltatás, beleértve a prezentációkból (pl. javaslatok, ötletek, vázlatok, előzetes vázlatok, firkák, végleges művek, koncepciók, negatívok, diák), beleértve azok egyes részeit is, az Ügynökség tulajdonában marad, ahogyan az egyes munkadarabok és tervezési eredetiek is, és azokat az Ügynökség bármikor – különösen a szerződéses kapcsolat megszűnésekor – visszakövetelheti. A díj megfizetésével az ügyfél megszerzi a megállapodás szerinti célú használat jogát. Ellenkező megállapodás hiányában azonban az Ügyfél csak az EGT-régióban veheti igénybe az Ügynökség szolgáltatásait. Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatások felhasználási és hasznosítási jogainak megszerzése minden esetben az Ügynökség által az ilyen szolgáltatásokért felszámított díjak teljes megfizetéséhez kötött. Ha az ügyfél már ezt megelőzően igénybe veszi az ügynökség szolgáltatásait, ez az igénybevétel kölcsönzési jogviszonyon alapul, amely bármikor visszavonható.

13.2 Az Ügynökség szolgáltatásainak módosítása vagy átalakítása, így különösen azok továbbfejlesztése az Ügyfél vagy az Ügyfél számára dolgozó harmadik felek által, csak az Ügynökség és – amennyiben a szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak – a szerző kifejezett hozzájárulásával megengedett. Az összes úgynevezett “nyitott fájl” átadása kifejezetten nem része a szerződésnek. A “nyitott fájlok” tehát kifejezetten nem képezik a szerződés részét. Az Ügynökség nem köteles átadni. Vagyis a felhasználási jogok szerződéses átruházása nélkül az “elektronikus művek” esetében is, az ügyfélnek nincs jogi igénye rájuk.

13.3 Az Ügynökség szolgáltatásainak az eredetileg megállapított célon és felhasználási körön túlmutató felhasználásához – függetlenül attól, hogy a szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll-e – az Ügynökség hozzájárulása szükséges. Az ügynökséget és a szerzőt ezért külön méltányos díjazás illeti meg.

13.4 Az Ügynökség hozzájárulása szükséges az Ügynökség szolgáltatásainak vagy olyan reklámanyagok felhasználásához is, amelyekhez az Ügynökség koncepcionális vagy tervezési sablonokat készített, az Ügynökségi szerződés lejárta után, függetlenül attól, hogy ez a szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll-e vagy sem.

13.5 A (1) bekezdés szerinti felhasználások esetében. 4. Az ügynökség jogosult Az ügyfél a lejárt szerződésben megállapított teljes ügynöki díjazásra jogosult a szerződés lejártát követő első évben. A címen. 2. ill. 3. a szerződés lejártát követő évben a szerződésben megállapított díjazásnak csak a fele vagy egynegyede. A A szerződés lejártát követő 4. év után nem kell ügynöki díjat fizetni.

13.6 Az Ügyfél az Ügynökséggel szemben a jogellenes felhasználásért az ilyen felhasználásért járó díj kétszeresének megfelelő összegben felel.

14.Jelölés

14.1. Az Ügynökség jogosult minden reklámanyagon és minden reklámintézkedésben hivatkozni az Ügynökségre és adott esetben a szerzőre, anélkül, hogy az Ügyfél ezért bármilyen díjazásra jogosult lenne.

14.2 Az Ügyfél írásbeli visszavonására is figyelemmel, amely bármikor lehetséges, az Ügynökség jogosult az Ügyféllel fennálló vagy korábbi üzleti kapcsolatára saját reklámhordozóin és különösen internetes honlapján névvel és céglogóval (hivatkozással) hivatkozni.

 1. Garancia

16.1 Az Ügyfél köteles a hibákat haladéktalanul, de mindenképpen az Iroda általi átadást/szolgáltatást követő nyolc napon belül, a rejtett hibákat a felismeréstől számított nyolc napon belül írásban, a hiba leírásával jelezni; ellenkező esetben a szolgáltatás jóváhagyottnak tekintendő. Ebben az esetben a szavatossági és kártérítési igények érvényesítése, valamint a hibákból eredő hibák vitatásának joga kizárt.

15.2 A hibák indokolt és időben történő bejelentése esetén az Ügyfél jogosult a szállítás/szolgáltatás javítására vagy cseréjére az Ügynökség által. Az Ügynökség ésszerű időn belül orvosolja a hibákat, és az Ügyfél lehetővé teszi az Ügynökség számára, hogy megtegyen minden szükséges intézkedést a hibák kivizsgálásához és kijavításához. Az Ügynökség jogosult megtagadni a teljesítmény javítását, ha az lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítéssel jár az Ügynökség számára. Ebben az esetben a vásárlót megilletik a törvényes átváltási vagy csökkentési jogok. Javítás esetén az Ügyfél feladata, hogy a hibás (fizikai) tárgyat saját költségén elszállíttassa.

15.3 Az Ügyfél feladata továbbá a teljesítmény jogi elfogadhatóságának felülvizsgálata, különösen a versenyjogi, védjegyjogi, szerzői jogi és közigazgatási jogi szempontból. Az ügynökség csak a jogi elfogadhatóság durva ellenőrzését köteles elvégezni. Az Ügynökség nem felel a tartalom jogi elfogadhatóságáért enyhe gondatlanság esetén vagy az Ügyfél figyelmeztetési kötelezettségének teljesítését követően, ha az ilyen tartalmat az Ügyfél határozta meg vagy hagyta jóvá.

15.4 A jótállási idő a szállítástól/szervizeléstől számított hat hónap. Az ügynökséggel szembeni, az AGBG 933b. § (1) bekezdése szerinti jogorvoslati jog a kézbesítéstől/szolgáltatástól számított egy év elteltével jár le. A megrendelő nem jogosult a kifizetések visszatartására a reklamációk miatt. A 924. § AGBG vélelmezési rendelkezése kizárt.

 1. Felelősség és termékfelelősség

16 .1 Enyhe gondatlanság esetén az Ügynökség és alkalmazottai, vállalkozói vagy egyéb közreműködői (“személyek”) felelőssége az Ügyfélnek okozott anyagi vagy pénzügyi károkért kizárt, függetlenül attól, hogy a kár közvetlen vagy közvetett, elmaradt haszon vagy következményes kár, késedelem, lehetetlenség, pozitív szerződésszegés, culpa in contrahendo, hibás vagy hiányos teljesítés miatt keletkezett kár. A károsult félnek kell bizonyítania a súlyos gondatlanságot. Amennyiben az Ügynökség felelőssége ki van zárva vagy korlátozott, ez vonatkozik az Ügynökség “embereinek” személyes felelősségére is.

16.2. Az Iroda felelőssége az Ügyféllel szemben az Iroda által nyújtott szolgáltatás (pl. reklámintézkedés) alapján támasztott igényekért kifejezetten kizárt, ha az Iroda eleget tett tájékoztatási kötelezettségének, vagy ha ilyen kötelezettség nem volt felismerhető számára; a könnyű gondatlanság nem hátrányos. Az Ügynökség különösen nem felel a jogi költségekért, az Ügyfél saját ügyvédi költségeiért vagy az ítéletek közzétételének költségeiért, illetve harmadik felek kártérítési vagy egyéb követeléseiért; az Ügyfél köteles az Ügynökséget e tekintetben kártalanítani és mentesíteni.

16.3 Az Ügyfél kártérítési igénye a kárról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltével, de mindenképpen az Ügynökség jogsértésétől számított három év elteltével évül el. A kártérítési igények a nettó rendelési értékre korlátozódnak.

 1. Alkalmazandó jog

A szerződésre és az abból eredő valamennyi kölcsönös jogra és kötelezettségre, valamint az Ügynökség és az Ügyfél közötti követelésekre az osztrák anyagi jog irányadó, kizárva annak kollíziós szabályait és az ENSZ nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezményét.

 1. A teljesítés helye és joghatósága

18.1 A teljesítés helye az Ügynökség székhelye. Feladás esetén a kockázat akkor száll át az ügyfélre, amikor az ügynökség átadja az árut az általa kiválasztott fuvarozónak.

18.2 Az Ügynökség és az Ügyfél között a jelen szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvitában az Ügynökség székhelye szerint illetékes bíróság az illetékes bíróság. A fentiek ellenére az Ügynökség jogosult arra, hogy az Ügyfél általános joghatósága szerint perelje az Ügyfelet.

18.3. Amennyiben a jelen szerződésben a természetes személyekre vonatkozó kifejezések csak hímnemű formában szerepelnek, a nőkre és a férfiakra ugyanúgy vonatkoznak. A megnevezés meghatározott természetes személyekre történő alkalmazásakor a megfelelő nemspecifikus formát kell használni.

Hozzájárulási formanyomtatványok

Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai, nevezetesen neve/cége, foglalkozása, születési ideje, cégjegyzékszáma, képviseleti jogosultsága, kapcsolattartója, üzleti címe és egyéb címei, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, banki adatai, hitelkártya adatai, ÁFA száma, ügyfélszolgálati célokból, valamint saját reklámcélokból, például ajánlatok, reklámbrosúrák és hírlevelek (papíralapú és elektronikus formában), valamint az ügyféllel fennálló vagy korábbi üzleti kapcsolatra való hivatkozás (referencia) céljából.

Az Ügyfél beleegyezik, hogy reklámcélú elektronikus leveleket küldjenek neki, amíg vissza nem vonja.

Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható írásban, e-mailben vagy levélben a Wine to Web e.U., Marian Staudt, B.A. címre küldött levélben,


Webgasse 43/6D
1060 Bécs, Ausztria (e-mail: post@winetoweb.net).

Adatvédelmi szabályzat a DSGVO 13. és 14. cikke szerint

Az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük adatkategóriák tartoznak a következők közé:

 • Név/cég,
 • Szakma,
 • Születési dátum,
 • Cégjegyzékszám,
 • Képviseleti jogkörök,
 • Kapcsolattartó személy,
 • Az ügyfél üzleti címe és egyéb címei,
 • Telefonszám, faxszám, e-mail cím,
 • Banki adatok, hitelkártyaadatok,
 • UID szám,
 • Hírlevél és közösségi média megrendelések esetén AV-szerződés jön létre az ügynökség és az ügyfél között.

Ön önkéntesen adta meg nekünk a saját magára vonatkozó adatokat, és ezeket az adatokat az Ön adatai alapján dolgozzuk fel hozzájárulás a következő célokra:

 • Ügyfélszolgálat és
 • saját reklámcélokra, például ajánlatok, reklámbrosúrák és hírlevelek (papíralapú és elektronikus formában), valamint az ügyféllel fennálló vagy korábbi üzleti kapcsolatra való hivatkozás (referencia) céljából.

Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Visszavonás azzal a következménnyel jár, hogy ettől kezdve a fent említett célokból nem kezeljük tovább az Ön adatait. A visszavonásért kérjük, forduljon a következő címre: Wine to Web e.U., Marian Staudt, B.A., Webgasse 43/6D
1060 Bécs
, Ausztria (e-mail: post@winetoweb.net).

Az Ön által megadott adatokra továbbá a következő célokra van szükség Szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtására. Ezen adatok nélkül nem tudunk szerződést kötni Önnel.

Mi tárolja az Ön adatai, amíg Ön vissza nem vonja azokat.

Az Ön adatait a következőkkel osztjuk meg címzettek vagy a címzettek kategóriái: adóhivatal, adótanácsadó, ügyvédek és esetleges harmadik fél szolgáltatók.

Az Ön adatait legalább részben a következőkön kívül is felhasználjuk az EU-n vagy az EGT-n kívül feldolgozott. A megfelelő védelmi szint az Európai Bizottság GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozatának eredménye.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk a következő címen találhatók:
https://winetoweb.net/datenschutz

Az alábbi elérhetőségeken érhet el minket: Marian Staudt, B.A., Webgasse 43/6D
1060 Bécs
, Ausztria (Email: post@winetoweb.net)

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről

Önt általában megilleti a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jog. Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha úgy véli, hogy adatainak feldolgozása sérti az adatvédelmi törvényt, vagy adatvédelmi jogai egyéb módon sérültek, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. Ausztriában a
Adatvédelmi hatóság
Felelős.

Megerősítés

A megrendelés aláírásával a megrendelő megerősíti, hogy tudomásul vette a tájékoztatást, és hogy megrendelés esetén ezek a szabályok képezik a szerződéses kapcsolat alapját.