Wine to Web

Adatvédelmi szabályzat

Wine to Web

Adatvédelem...
nyilatkozat

1. adatvédelem áttekintés

Általános megjegyzések

Az alábbi közlemények egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a jelen adatvédelmi nyilatkozat “A felelős szervre vonatkozó információk” című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait úgy gyűjtjük, hogy Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat. .

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. , internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Bizonyos körülmények között joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását is. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

2. tárhelyszolgáltatás

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hosztoló) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tároljuk.  Ezek közé tartozhatnak többek között az IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlapon keresztül generált adatok.

A tárhelyszolgáltatót a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel szembeni szerződés teljesítése céljából (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében használjuk (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A tárhelyszolgáltatónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amennyire az a szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és az adatokkal kapcsolatban követi az utasításainkat.

A következő hosztert használjuk:

SiteGround Spain S.L.
C/ Serrano 1, 5º
28001 Madrid
Spanyolország

Munkavégzés

Megrendelés-feldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk a fent említett szolgáltatóval. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy csak a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően kezeli a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági résekkel járhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

Wine to Web e.U.
Webgasse 43/6D
1060 Bécs

Telefon: +43 665 65286345
E-mail: post@winetoweb.net

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának célját és módját.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem szerepel egy konkrétabb tárolási időszak, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az Ön adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. pl. adó- vagy kereskedelmi törvények szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatokat az említett okok megszűnése után töröljük.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, személyes adatait a 6. cikk (1) bekezdése alapján kezeljük. 1 liter. a DSGVO vagy a 9. cikk (1) bek. 2 liter. a DSGVO, amennyiben az adatok különleges kategóriái a 9. cikk (1) bekezdése szerint. 1 DSGVO kerül feldolgozásra. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozásra a 49. cikk (1) bekezdése alapján is sor kerül. 1 liter. a GDPR. Ha Ön hozzájárult a sütik tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. pl. a készülék ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás szintén a német adatvédelmi törvény 25. szakaszának (2) bekezdése alapján történik. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a 6. cikk (1) bekezdése alapján kezeljük. 1 liter. b GDPR. Ezen túlmenően, az Ön adatait feldolgozzuk, amennyiben ez szükséges egy jogi kötelezettség teljesítéséhez a 6. cikk (1) bekezdése alapján. 1 liter. c GDPR. Az adatfeldolgozásra jogos érdekünk alapján is sor kerülhet a 6. cikk (1) bekezdése alapján. 1 liter. f DSGVO kerül sor. Az egyes esetekre vonatkozó jogalapról a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései nyújtanak tájékoztatást.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Amikor ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra és feldolgozásra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba. Szeretnénk rámutatni, hogy ezekben az országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL DOLGOZZÁK FEL, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A NÉMET ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Ezzel és bármely más, a személyes adatokkal kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. E célból bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az Ön általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. A felülvizsgálat időtartama alatt Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni, hogy törlés helyett korlátozzák a személyes adatai feldolgozását.
  • Ha a 21. cikk (1) bekezdése alapján kifogást kíván benyújtani. 1 DSGVO értelmében egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a “http://” helyett “https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem tudják elolvasni.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett “sütiket” használnak. A sütik kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végberendezésben. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket , vagy amíg a webböngészője automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. pl. sütik a fizetési szolgáltatások feldolgozásához).

A sütiknek különböző funkciói vannak.  Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói viselkedés értékelésére használnak vagy reklámok megjelenítésére.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, az Ön által kért bizonyos funkciók biztosításához (pl. pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) a 6. cikk (1) bekezdése alapján tároljuk. 1 liter. f DSGVO, kivéve, ha más jogalapot jelölnek meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-kat tárolja. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag e hozzájárulás alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont és TTDSG 25. cikk (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a sütiket harmadik fél vállalatok vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

Hozzájárulás a Cookiebottal

Weboldalunk a Cookiebot hozzájárulási technológiáját használja arra, hogy az Ön hozzájárulását kérje bizonyos sütiknek az Ön végberendezésén történő tárolásához vagy bizonyos technológiák használatához, és ezt adatvédelmi szempontból megfelelő módon dokumentálja. A technológia szolgáltatója a Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Koppenhága, Dánia (a továbbiakban “Cookiebot”).

Amikor Ön belép a weboldalunkra, kapcsolat jön létre a Cookiebot szervereivel, hogy megkapjuk az Ön hozzájárulását és egyéb nyilatkozatokat a cookie-k használatára vonatkozóan. Ezt követően a Cookiebot elment egy sütit az Ön böngészőjében, hogy a megadott hozzájárulást vagy annak visszavonását Önhöz tudja rendelni. Az így gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, amíg Ön nem kéri tőlünk azok törlését, amíg Ön maga nem törli a Cookiebot cookie-t, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező törvényi megőrzési kötelezettségeket ez nem érinti.

A Cookiebot használatára a sütik használatához szükséges, jogszabályban előírt hozzájárulások megszerzése érdekében kerül sor. Ennek jogalapja a 6. cikk (1) bekezdése. 1 liter. c GDPR.

5. elemzési eszközök és reklám

Google hirdetések

A weboldal üzemeltetője a Google Ads-t használja. A Google Ads a Google Ireland Limited (“Google”) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) online hirdetési programja.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőmotorjában vagy harmadik fél weboldalain, amikor a felhasználó bizonyos keresőkifejezéseket ír be a Google-on (kulcsszavas célzás). Ezen túlmenően a Google-nál rendelkezésre álló felhasználói adatok (pl. pl. helymeghatározási adatok és érdeklődési körök) alapján célzott hirdetések jeleníthetők meg (célcsoportcélzás). Weboldal üzemeltetőjeként ezeket az adatokat kvantitatív módon értékelhetjük, például annak elemzésével, hogy mely keresőkifejezések vezettek a hirdetéseink megjelenítéséhez, és hány hirdetés vezetett a megfelelő kattintásokhoz.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://policies.google.com/privacy/frameworks és https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Facebook Pixel

Ez a weboldal a Facebook látogatói cselekvési pixelét használja a konverziók mérésére. A szolgáltatás szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook szerint azonban az összegyűjtött adatokat az USA-ba és más harmadik országokba is továbbítják.

Így nyomon követhető az oldal látogatóinak viselkedése, miután a Facebook-hirdetésre kattintva a szolgáltató weboldalára irányították őket. Ez lehetővé teszi a Facebook-hirdetések hatékonyságának értékelését statisztikai és piackutatási célokra, valamint a jövőbeli hirdetési intézkedések optimalizálására.

Az összegyűjtött adatok számunkra, mint a weboldal üzemeltetője számára anonimak, nem tudunk következtetéseket levonni a felhasználók személyazonosságára vonatkozóan. Az adatokat azonban a Facebook tárolja és feldolgozza, hogy az adott felhasználói profilhoz kapcsolódni lehessen, és a Facebook az adatokat a saját reklámcéljaira használhassa fel a Facebook adathasználati szabályzatának megfelelően. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Facebook-oldalakon és a Facebookon kívül is. Ezt az adatfelhasználást mi, mint az oldal üzemeltetője nem tudjuk befolyásolni.

A szolgáltatás igénybevétele az Ön hozzájárulásán alapul a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Amennyiben a személyes adatokat a weboldalunkon az itt leírt eszköz segítségével gyűjtjük és továbbítjuk a Facebooknak, mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország együttesen vagyunk felelősek ezért az adatkezelésért (DSGVO 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és a Facebooknak történő továbbítására korlátozódik. A Facebook által a továbbítás után végzett feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A közösen vállalt kötelezettségeket közös feldolgozási megállapodásban határoztuk meg. A megállapodás szövege a következő címen található: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. E megállapodás értelmében felelősek vagyunk az adatvédelmi információk megadásáért a Facebook eszköz használata során, valamint azért, hogy az eszközt a weboldalunkon adatvédelmi szempontból biztonságos módon alkalmazzuk. A Facebook felelős a Facebook-termékek adatbiztonságáért. A Facebook által kezelt adatokkal kapcsolatos érintett jogait (pl. pl. tájékoztatás kérése) közvetlenül a Facebooknál érvényesítheti. Ha Ön nálunk érvényesíti az érintettek jogait, kötelesek vagyunk azokat továbbítani a Facebooknak.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további információkat a Facebook adatvédelmi szabályzatában talál: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Az “Egyéni célcsoportok” remarketing funkciót a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen oldalon a Hirdetési beállítások szakaszban is kikapcsolhatja. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra.

Ha nem rendelkezik Facebook-fiókkal, a Facebook használat alapú hirdetését az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség weboldalán tilthatja le: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. hírlevél

Hírlevél adatok

Ha szeretné megkapni a weboldalon található hírlevelet, akkor szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek segítségével ellenőrizzük, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa, és hogy beleegyezik a hírlevél fogadásába. További adatok gyűjtésére nem, vagy csak önkéntes alapon kerül sor. A hírlevelek kezeléséhez hírlevél-szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.

Sendinblue

Ez a weboldal a Sendinblue-t használja hírlevelek küldésére. A szolgáltató a Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Németország.

A Sendinblue egy olyan szolgáltatás, amellyel többek között a hírlevelek küldése szervezhető és elemezhető. A hírlevél küldése céljából megadott adatokat a Sendinblue németországi szerverein tároljuk.

Sendinblue által végzett adatelemzés

A Sendinblue segítségével elemezni tudjuk hírlevél-kampányainkat. Például láthatjuk a címen, hogy egy hírlevél-üzenetet megnyitottak-e, és hogy milyen linkekre kattintottak, ha egyáltalán kattintottak. Így többek között megállapíthatjuk, hogy mely linkekre kattintottak különösen gyakran.

Ezenkívül láthatjuk, hogy a megnyitás/kattintás után végrehajtottak-e bizonyos, korábban meghatározott műveleteket (konverziós arány). Ez lehetővé teszi számunkra például, hogy lássuk, hogy a hírlevélre való kattintás után vásárolt-e a .

A Sendinblue azt is lehetővé teszi, hogy a hírlevél címzettjeit különböző kategóriákba soroljuk (“klaszterezzük”). A hírlevél címzettjei feloszthatók például életkor, nem vagy lakóhely szerint. . Így a hírlevelek jobban igazodnak az adott célcsoportokhoz.

Ha nem szeretné, hogy a Sendinblue elemzést végezzen, akkor le kell iratkoznia a hírlevélről. Ehhez minden hírlevél üzenetben megadunk egy linket.

A Sendinblue funkcióival kapcsolatos részletes információkért kérjük, tekintse meg az alábbi linket: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/.

Jogalap

Az adatfeldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A már elvégzett adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Tárolási időszak

Az Ön által a hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a hírlevél-szolgáltató addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről, és a hírlevélről való leiratkozás után töröljük a hírlevél-elosztó listáról. Az általunk más célból tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a hírlevél-szolgáltató szükség esetén egy feketelistán tároljuk, hogy megakadályozzuk a jövőbeni levelek küldését. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használják fel, és nem vonják össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldésekor megfeleljen a jogi követelményeknek (jogos érdek a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja értelmében). A feketelista tárolása időben nem korlátozott. Ön tiltakozhat a tárolás ellen, ha az Ön érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekeink.

További részletekért kérjük, olvassa el a Sendinblue adatvédelmi szabályzatát a https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/ weboldalon.

7. bővítmények és eszközök

YouTube

Ez a weboldal a YouTube weboldalról származó videókat ágyaz be. A weboldalt a Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország üzemelteti.

Amikor Ön meglátogatja valamelyik olyan weboldalunkat, amelyen a YouTube beágyazva van, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez azt jelenti a YouTube szerver számára, hogy mely oldalainkat látogatta meg.

A YouTube továbbá különböző sütiket tárolhat az Ön végberendezésén, vagy hasonló technológiákat használhat felismerésre (pl. pl. eszköz-ujjlenyomat). Ily módon a YouTube információt kaphat a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között a videostatisztikák gyűjtésére, a felhasználói élmény javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használják.

Ha Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához kapcsolja. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk. Ez jogos érdeknek minősül a 6. cikk (1) bekezdése értelmében. 1 liter. f GDPR. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a YouTube adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome

Ez az oldal a Font Awesome-t használja a betűtípusok és szimbólumok egységes megjelenítéséhez. A szolgáltató a Fonticons, Inc, 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.

Amikor egy oldalt hív meg, a böngésző betölti a szükséges betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegek, betűtípusok és szimbólumok megfelelően jelenjenek meg. Ehhez az Ön által használt böngészőnek kapcsolódnia kell a Font Awesome szervereihez. Ez lehetővé teszi a Font Awesome számára, hogy megtudja, hogy az Ön IP-címét használta a weboldal eléréséhez. A Font Awesome használata a 6. cikk (6) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy a weboldalunkon a betűtípusok egységes megjelenést kapjanak. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Ha a böngészője nem támogatja a Font Awesome-t, akkor a számítógépének alapértelmezett betűtípusa kerül használatra.

További információért a Font Awesome-ról látogasson el a weboldalra, és olvassa el a Font Awesome adatvédelmi szabályzatát a következő címen: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Ez az oldal a Google Maps térképszolgáltatást használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Maps funkcióinak használatához szükséges az IP-cím elmentése. Ezeket az információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Az oldal szolgáltatójának nincs befolyása erre az adattovábbításra. Ha a Google Térképek aktiválva van, a Google a Google Web Fonts-ot használhatja a betűtípusok egységes megjelenítése céljából. A Google Térképek meghívásakor a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy a szövegek és betűtípusok megfelelően jelenjenek meg.

A Google Térképet az online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk, valamint azért, hogy megkönnyítsük a weboldalon megjelölt helyek megtalálását. Ez jogos érdeknek minősül a 6. cikk (1) bekezdése értelmében. 1 liter. f GDPR. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ és https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információk a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Ezen a weboldalon a “Google reCAPTCHA” (a továbbiakban: “reCAPTCHA”) szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

 A reCAPTCHA célja annak ellenőrzése, hogy a weboldalon (pl. egy kapcsolatfelvételi űrlapon) megadott adatokat ember vagy egy automatizált program adja-e meg. Ebből a célból a reCAPTCHA különböző jellemzők alapján elemzi a weboldal látogatójának viselkedését. Ez az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a weboldal látogatója belép a weboldalra. Elemzési célokból a reCAPTCHA különböző információkat értékel (pl. , IP-cím, a weboldal látogatója által a weboldalon eltöltött idő vagy a felhasználó által végzett egérmozgások). Az elemzés során gyűjtött adatokat továbbítják a Google-nak.

A reCAPTCHA elemzések teljesen a háttérben futnak. A weboldal látogatóit nem tájékoztatják arról, hogy elemzésre kerül sor.

Az adatok tárolása és elemzése a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy webes kínálatát megvédje a visszaélésszerű automatikus kémkedéstől és a SPAM-től. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. pl. eszköz-ujjlenyomat) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát és a Google szolgáltatási feltételeit a következő linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=de és https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. e-kereskedelem és fizetési szolgáltatók

Ügyfél- és szerződéses adatok feldolgozása

Személyes ügyfél- és szerződéses adatokat gyűjtünk, feldolgozunk és használunk fel szerződéses kapcsolataink létrehozása, tartalmi felépítése és módosítása céljából. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe tudja venni a szolgáltatást, vagy hogy díjat számítson fel érte. Ennek jogalapja a 6. cikk (1) bekezdése. 1 liter. b GDPR.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítése vagy az üzleti kapcsolat megszűnése után, valamint a meglévő jogi megőrzési időszakok lejárta után töröljük. A jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak.